General

Richtingnaarhetdak van heteiland, opeenhoogte van 2426 m, op de rand van de Caldera de Taburientemetprachtigepanoramischeuitzichten en volmetkleurschakeringen, metafgrondentot 1500 m dieptevolmetbasaltdijken die oplittekenslijken die metelkaarverbondenzijn. Veelgeschiedenis en traditiesopditpad al zijndeéén van de meestgebruiktedoor de antiekebevolking van heteilandvoor de handel van goederen en de overdracht van dieren opzoeknaarbetereweiden en water.

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment