General

In het noordoosten van het eilandbevindtzich de route die ons door de tijdlaatreizen, eenprehistorischevegetatie die amper is veranderd in de laatste twee miljoenjaarwaar we eenvariatie van laurierbomenvinden, laurisilva.Eenafwisseling van prehistorischevarens, keukenlaurier, stinklaurier, viñatigos, barbusano, eenprachtigoerwoud. Alserergenselfenbestaan is het zeker in ditbos.

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment