General

De groteketel (caldera) meteendiameter van 8 km en tot 1800 m diepte, gevormddoorgroteaardverschuivingendoor de eeuwenheen, hethart van La Palma en hetsymbool van respect en liefdevoor de Palmeros. Volgroeidmetcanarischepijnbomen, klovenmetpermanentstromendwater, watervallen en interesante geologischeformatieswaar de oudste lava van La Palma opduikt. La Caldera de Taburientetoonteengrootdeel van de geschiedenis van de geologie van La Palma dat de interesseheeftgewektvan wetenschappersoverheel de wereld, vooralgeologen.

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment