General

Ontdek de wildstekant van heteilanddoorheen de bossen van laurisilvametouderotstekeningen, gagelbomen en boomheide, omaanhetuitzichtpunt“Doña Pola” te komen, zogenoemddoor Doña Pola de dichtsbijzijndebuurvrouwis en zijaltijd de platas heeftverzorgd. Vanafdaarkunnenwehetpittoreskedorpje El Tablado aanschouwen, gelegenop de kamtussen de tweediepsteravijnen van heteilandwelke ,bijhetverdergaan, onsaaneenbergwandelingvlakaanzeedoetvoelen. In hetnoordenbegon de economischeontwikkeling van heteilanddankzij de landbouw en ommeerwater te hebben dan de anderekant van heteiland. Vandaag de dag door het water ooknaar de drogerekant van het eilandte Leiden is die situatieveranderd en zijnernog maar weinigbewoners in dezekleinedorpen.

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment